OCA League Fixtures Week 12

OCA League Fixtures Week 12

Eynsham v Broughton and NN @ Eynsham

Kilkenny II v Eynsham II @ Shilton Park, Carterton